Takto tento editoriál nazvala Gabika z FlorDeLuxe, ktorá ho vymyslela a vytvorila. A mala pravdu, v tom orgováne je niečo také nostalgické ... A keď sa to snúbi s atmosférou kaštieľa Petrovany vzniká niečo krásne, elegantné a zároveň veľmi prirodzené. Veľká vďaka všetkým dodávateľom za spoluprácu.
Koncept, dizajn: FlorDeLuxe.sk | Modelka: Vladka Turčok | Šaty: Svadobné centrum Ceremoni | 
Chlieb: Lopez.sk |  Priestory: Kaštieľ Petrovany
Back to Top