Tento mini editoriál vznikol tak spontánne, popri inom plánovanom editoriále. Ale myslím, že myšlienka je veľmi milá a určite inšpiratívna :)
Koncept, dizajn, kvety: FlorDeLuxe.sk / Cukrovinky: Kvalitné torty.sk 
Back to Top