Táto svadba bola krásna okrem iného tým, že bola hlboko duchovná, čo bolo cítiť celým dňom ... pokojom a radosťou z toho, čo sa ide diať ... 
Back to Top