Zdanlivo upšaný deň skončil nakoniec krásne. Vyšlo nám slnko a všetko bolo zrazu krajšie, aj prebúdzajúca sa jarná príroda.
Back to Top